Budynek Lenna Zamkowego Sulęcin

Budynek Dawnego Lenna Zamkowego

Zlokalizowany przy ulicy Żeromskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie murów obronnych budynek dawnego Lenna Zamkowego należy do najciekawszych architektonicznie obiektów Sulęcina. Ten zabytkowy budynek o ośmiu osiach i trzyosiowym wysuniętym ryzalicie z tympanonem i gzymsem między kondygnacjami przeszedł gruntowny remont. Obecnie mieści się w nim kompleks hotelowo – gastronomiczny.

Źródło: Plan Miasta Sulęcin „Sulęciński Szlak Joannitów”

FLORAHUMUS kwasy humusowe