I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

I LO w Sulęcinie, którego budynek stanowi nieodzowny element krajobrazu miasta – mieści się we wzniesionym w 1910 roku obiekcie, który powstał z myślą o placówce oświaty.

Zanim jednak powstała siedziba zlokalizowana przy ul. E. Plater, pierwsze udokumentowane wzmianki o działalności szkoły średniej w Sulęcinie, datowane są na XV wiek, z czego w 1774 roku uczęszczało do niej niemal dwustu uczniów. Wedle ówczesnego podziału, szkoła dla chłopców mieściła się przy kościele pw. Św. Mikołaja (którą przeniesiono w roku 1806 do wybudowanej nieopodal nowej szkoły ludowej). Z kolei, płeć przeciwną pod swoją opiekę wziął tutejszy kościelny. Co ciekawe, w 1860 roku w naszym mieście funkcjonowały dwie prywatne placówki dla dziewcząt i chłopców, które, dopiero w 1912 roku, uzupełniła zimowa szkoła rolnicza.

Wracając jednak do budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego, w 1945 roku, wskutek pożaru obiektu mieszczącego szkołę ludową, funkcjonowały w nim jednocześnie aż trzy placówki, w postaci szkoły podstawowej, łącznie gimnazjum i liceum, a także szkoły zawodowej. W roku szkolnym 1947/1948, po uzyskaniu oficjalnego pozwolenia na prowadzenie szkoły, powołano do życia Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza, co oznaczało placówkę oferującą 11-letnią ofertę edukacyjną, składającą się z 7-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

W międzyczasie, w szkole funkcjonował samorząd uczniowski, chór szkolny, koło PCK, kółko dramatyczne i historyczno-literackie, hufiec Przysposobienia Wojskowego i harcerstwo, a uczniowie z okolic mieli do dyspozycji internat umieszczony na terenie obiektu.

Dopiero rok 1968 przyniósł spore zmiany, a mianowicie zmianę patrona. Szkole nadano imię Ludwika Waryńskiego, co wiązało się z otrzymaniem aktualnego sztandaru oraz odsłonięciem popiersia tego, wówczas, zasłużonego działacza politycznego.

Niestety, w styczniu 1972 roku, w wyniku pożaru, spłonął dach budynku. Ogień strawił również aulę. Spowodowało to likwidację górnej części obiektu, przez co budynek na ponad 30 lat stracił swój unikatowy charakter, jak i dodatkowe pomieszczenia lekcyjne.

W latach 90-tych, za kadencji dyrektora Romana Richtera zlikwidowano szkolną stołówkę oraz internat. W zamian ofertę poszerzono o pracownię komputerową, a także zaczęto wydawać gazetkę szkolną. Rok 1995 zapisał się na kartach historii placówki przede wszystkim przez obchody 50-lecia istnienia szkoły, która w tym czasie ponownie przyjęła imię Adama Mickiewicza. Kolejno, w 1999 roku powstaje Stowarzyszanie „Nasz Ogólniak”, skupiające obecnych pracowników liceum, byłych nauczycieli, a także absolwentów. Za jego sprawą organizowane są liczne konferencje naukowe, lecz główny cel działalności skupiał się wokół rekonstrukcji spalonego dachu budynku
Na początku nowego stulecia do sulęcińskiego liceum uczęszczało aż 548 uczniów (w tym 125 maturzystów). Wraz z wprowadzeniem w życie reformy oświaty, w roku szkolnym 2002/2003, placówka pełnoprawnie rozpoczęła funkcjonowanie jako trzyletnie liceum. Nieco później, w wyniku intensywnych działań remontowych, szkole przywrócony zostaje pierwotny wygląd, poprzez zrekonstruowanie utraconej przed laty górnej części budynku.
W 2010 roku obchodzono kolejną, istotną rocznicę – 65-lecie istnienia szkoły, a także zorganizowano z tej okazji zjazd absolwentów. Z kolei, 2014 rok przyniósł znaczną przebudowę i remont hali sportowej, która zyskała nową aranżację. Wymieniono także podłogę, instalację elektryczną, nagłośnienie. Ponadto, zainstalowano akustyczny sufit oraz zakupiono profesjonalny sprzęt sportowy. Działania te uczyniły z hali sportowej przy I LO w Sulęcinie jedyny taki obiekt w okolicy, co przekłada się na liczną organizację rozmaitych imprez sportowych tamże. Kolejno, w 2015 roku, szkołę – zarówno uczniów, jak i pracowników – dotknęła tragiczna śmierć ówczesnego dyrektora placówki, śp. Jarosława Ugrynowicza. Od tamtego czasu stanowisko kierownicze piastuje Aleksandra Jasicka.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie może pochwalić się, w większości, wysokimi średnimi swoich podopiecznych, więcej niż zadowalającymi wynikami zdawalności egzaminu dojrzałości, jak i atrakcyjną ofertą edukacyjną.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
ul. E. Plater 1
69-200 Sulęcin

Lokalizacja: