Jezioro drugie Sulęcin

Jezioro Drugie

Jezioro Drugie, położone 66 m n.p.m., głębokie na 2,6 m oraz legitymujące się powierzchnią lustra wody na poziomie 1,82 ha, znajduje się w odległości około 3 km od Sulęcina, w kompleksie leśnym w kierunku wsi Miechów. Ze względu na nietypową lokalizację, bezpośredni dojazd do akwenu jest praktycznie niemożliwy, dlatego turyści zobligowani są do skorzystania z parkingu leśnego przy Jeziorze Trzecim, położonym tuż obok. Zarówno sam zbiornik, jak i teren otaczający, są pod silnym władaniem natury. Na próżno więc szukać tam pomostów czy miejsc do odpoczynku. Ponadto, jezioro jest bardzo rzadko zarybiane, dlatego amatorzy wędkarstwa, muszą liczyć się z ograniczonym połowem, aczkolwiek gatunkami ryb, które można tam spotkać, są – chociażby – wzdręga, lin, okoń, krąp, szczupak czy płoć.

Akwen ten ma bezodpływowy charakter, zaś zasilany jest spływami powierzchniowymi i wodami podziemnymi. Jego cechą jest stromy, abrazyjny brzeg, który miejscami przybiera formę klifu. Na brzegu Jeziora Drugiego dominuje trzcina pospolita oraz pałka wąskolistna. W nieco mniejszym stopniu, spotkać można także nerecznicę, ponikło błotne czy turzycę błotną. Teren zbiornika pokryty jest – w większości – sosną, lecz w przybrzeżu występuje także dąb szypułkowaty, olcha czy brzoza. Z kolei, do liści pływających zaliczyć można, chociażby, rdestnicę pływającą, rogatek sztywny czy grążela żółtego.

Co ciekawe, niemiecka nazwa Jeziora Drugiego, brzmiąca „Achtruthen See” stanowi pewną tajemnicę, gdyż żadne obecne źródła nie podają definicji słowa „Ruthen”, a sformułowanie to powtarza się w okolicznych nazwach – chociażby, Vierruthen Berg nieopodal wsi Trzebów. Podejrzewa się zatem, iż wspomniane słowo „Ruthen”, stanowić może archaiczną postać wyrazu „Rute” rozumianego jako miara długości (po polsku zwana prętem); w tym przypadku – 3,77 m.