Jezioro pierwsze Sulęcin

Jezioro Pierwsze (Głębokie)

Jezioro Pierwsze, zwane także Kolejowym lub Głębokim, leży w odległości około 3 kilometrów na północ od Sulęcina w kompleksie leśnym z prawej strony drogi publicznej, która łączy nasze miasto z wsią Krzeszyce.

Z przydomkiem tego akwenu wiąże się interesująca legenda. Podobno, w czasie trwania wojen napoleońskich, wycofujące się z opisywanych terenów wojska francuskie zatopiły w Jeziorze Pierwszym skarb wojenny. W późniejszym okresie, mieszkańcy próbowali go odnaleźć stosując różne, niecodzienne metody. Żadna z nich nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, więc kolejnym pomysłem, jaki narodził się w głowach „sulęcińskich poszukiwaczy skarbów” było spuszczenie wody z całego zbiornika, przekierowując ją do rzeki Postomii. W tym celu, w wale otaczającym ów jezioro, wykopano rów, jednakże działania te także okazały się bezskuteczne, ponieważ akwen okazał się za głęboki. Skarbu nie odnaleziono do tej pory, lecz przez te działania jezioro zaczęto określać właśnie mianem „Głębokiego”.

Jezioro Pierwsze zajmuje zaledwie 1,99 ha, jego głębokość maksymalna wynosi 6,9 m, zaś długość linii brzegowej – 500 m. Zbiornik ma charakter bezodpływowy, a położony jest w typowym „oczku”, powstałym z wytopiska martwego lodu. Kształtem jezioro przypomina trójkąt równoboczny o zaokrąglonych narożnikach, a jego część przybrzeżna otoczona jest drzewami liściastymi, wśród których dominuje olcha i brzoza. Roślinnością najczęściej występującą jest trzcina pospolita, aczkolwiek na niektórych odcinkach spotkać można również tatarak zwyczajny, kępy oczeretu, pałkę wąskolistną lub pałkę szerokolistną.
Co więcej, wśród roślinności zanurzonej, najliczniejszą grupę stanowią takie gatunki, jak – chociażby – rogatek sztywny, rdestnica kędzierzawa i rdestnica przeszyta, jak i moczarka kanadyjska czy wywłócznik kłosowy.

Z perspektywy rybackiej, w Jeziorze Głębokim, do najczęściej odławianych ryb zaliczyć można szczupaki, okonie, płocie, karpie lub słonecznice pospolitą (będącą gatunkiem prawnie chronionym).