Polsko-Niemiecki Sulęciński Rajd Nordic Walking (wrzesień/październik)

Nordic walking, czyli maszerowanie z kijami, jest obecnie jedną z najpopularniejszych form aktywności ruchowej. W celu jej promocji, od 2010 roku, gmina Sulęcin wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej organizuje Polsko – Niemiecki Rajd Nordic Walking, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. Celem imprezy jest pogłębianie kontaktów pomiędzy osobami uprawiającymi nordic walking, promocja tej formy aktywności ruchowej oraz walorów turystycznych gminy Sulęcin.

W rajdzie, który odbywa się jesienią, udział bierze ponad 500 uczestników. Dużą grupę stanowią mieszkańcy Sulęcina, ościennych miejscowości, turyści oraz mieszkańcy miast partnerskich. Impreza ma charakter wielopokoleniowy, uczestniczą w niej zarówno dzieci, jak i rodzice oraz babcie i dziadkowie. Dla uczestników rajdu organizatorzy przygotowują pokaz instruktażowy oraz trening, który prowadzą wykwalifikowani instruktorzy Nordic Walking. Po zakończeniu rozgrzewki wszyscy zawodnicy wyruszają na wybrane trasy pod opieką instruktorów. Organizatorzy przygotowują trasę główną o długości od 8 do 10 km oraz trasy krótsze dla zawodników o słabszej kondycji. Podczas imprezy organizowane są również rozmaite konkurencje sprawnościowe, w których zawodnicy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzymuje numer startowy oraz prowiant, a po powrocie z trasy ma zagwarantowany ciepły posiłek. Na zakończenie imprezy dla uczestników organizowana jest loteria z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. W okolicach Sulęcina wytyczono i oznakowano siedem tras o bardzo interesujących nazwach:Szarlotka, Napoleonka, Jagodzianka, Karpatka,Wuzetka, Baba Jaga i Czart.