Sulęciński Ośrodek Kultury

Sulęciński Ośrodek Kultury, działający na terenie całej Gminy Sulęcin składa się z Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej, wraz z trzema filiami bibliotecznymi. To właśnie z inicjatywy sulęcińskiego SOK-u organizowane są liczne wydarzenia, koncerty, festiwale bądź wernisaże. Jest to miejsce edukacji kulturalnej, realizacji własnych potrzeb i pomysłów z kręgu kultury, w którym czynny udział biorą mieszkańcy powiatu sulęcińskiego.

Głównym założeniem działającego pod obecną nazwą od początku 2013 roku obiektu jest promocja i rozwój życia kulturalnego mieszkańców, efektem czego są wydarzenia ściśle powiązane ze sztuką oraz rozwijaniem zainteresowań. SOK organizuje także warsztaty plastyczne, wystawy czy spotkania z amatorskimi, jak i profesjonalnymi twórcami.

W ramach Sulęcińskiego Ośrodka Kultury powołano do życia takie sekcje, jak choćby Studio Piosenki. Prowadzone tam zajęcia poszerzają horyzonty oraz umiejętności wokalne uczestników podzielonych na grupy wiekowe. Uczestnikami są zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i osoby dorosłe. Niezależnie od wieku, Studio Piosenki stawia na rozwój, nad którym czuwa profesjonalny instruktor. Efekty prac podopiecznych prezentowane są najczęściej podczas rozmaitych imprez lokalnych, za których organizację odpowiada także SOK.

Kolejnym elementem jest Pracownia Plastyczna, która prowadzi zajęcia dopasowane do umiejętności i – przede wszystkim – wieku swoich uczestników, którzy doskonalą swoje zdolności plastyczne, a także uzyskują wskazówki pozwalające im na odnajdywanie nowych, twórczych rozwiązań. Co ważne, sumując podopiecznych podzielonych na grupy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, jest ponad 50 w skali miesiąca.

Następnym kołem zainteresowań z bogatej oferty Sulęcińskiego Ośrodka Kultury jest Pracownia Teatralna, gdzie instruktor przekazuje uczestnikom podzielonym na trzy grupy wiekowe, informacje niezbędne do pretendowania do miana aktora amatora. Adepci uczą się więc poprawnej wymowy, zapoznają się z metodami recytacji, a także obcują z różnymi formami wypowiedzi scenicznej. Zdobytą wiedzę mogą wykorzystać podczas własnych adaptacji i zabaw teatralnych, które przedstawiane są podczas wybranych wydarzeń lokalnych.

Sulęciński Ośrodek Kultury oferuje również propozycję skierowaną wyłącznie do najmłodszych. Pod okiem instruktorek odbywają się zajęcia taneczne pochodzącej z Międzyrzecza grupy Trans, do której należą dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym i dla młodzieży, a zainteresowanie tym przedsięwzięciem z roku na rok stopniowo rośnie.

Ponadto, SOK jest dysponentem nowoczesnej sali widowiskowej z mobilnymi trybunami, która pomieści aż 335 osób, sali kameralnej, zaplecza technicznego, sali prób oraz wspomnianych już pracowni artystycznych. Dzięki tym wszystkim elementom, Sulęciński Ośrodek Kultury ze starannością i zaangażowaniem skupia się na upowszechnianiu działań kulturalnych w zakresie teatru, plastyki, muzyki, fotografii oraz zbiorów bibliotecznych.

Sulęciński Ośrodek Kultury
ul. Moniuszki 1
69-200 Sulęcin

FLORAHUMUS kwasy humusowe