Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Sulęcińska Szkoła Podstawowa czynnie funkcjonuje od 1 września 1947 roku. W międzyczasie, placówka przeszła wiele przekształceń struktury organizacyjnej, z ówczesnym podziałem na dwie jednostki, przebudową, a także wybraniem nowego patrona na czele.

Szkoła Podstawowa zlokalizowana na os. Kopernika mieści się w budynku wzniesionym w 1966 roku specjalnie w tym celu. Ówczesny budynek wykorzystywany jako szkoła z czasem okazał się za mały, więc władze – w ramach programu oświatowego Szkoła Tysiąclecia – postanowiły stworzyć nowy obiekt. Jego uroczyste otwarcie datuje się na 12. grudnia 1966 roku, kiedy to do użytku oddano nowoczesną placówkę wyposażoną w przestrzenne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, a także jadalnie i kuchnię. Nadano także imię, ówczesnym patronem szkoły został generał Karol Świerczewski.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1973/1974 dokonano przekształcenia placówki w Zbiorczą Szkołę Gminną, aby móc przyjąć uczniów dojeżdżających z okolicznych miejscowości, w których znajdowały się szkoły ośmioklasowe. Aby zapewnić komfortowe warunki pracy z 780-cioma uczniami, Społeczny Komitet Budowy Szkoły postanowił dobudować dodatkowe skrzydło do budynku szkolnego, które oddano do użytku w 1986 roku. W efekcie, obiekt zyskał aż siedem nowych gabinetów lekcyjnych, a także bibliotekę.

Lata 90-te przyniosły kolejne, istotne zmiany w działalności szkoły. W związku z reorganizacją oświaty, w 1990 roku, sulęcińska placówka przestała podlegać pod Inspektorat Oświaty i stała się samodzielną jednostką organizacyjną. W 1999 roku, wraz z powołaniem do życia gimnazjów, szkoła przekształciła się placówkę sześcioklasową.

W roku 2004 szkoła zyskała nowego patrona. Od września pełna nazwa placówki brzmi – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. Dwa lata później, 22. września 2006 roku do użytku oddano nową halę sportową, która w znacznym stopniu przyczyniła się do podniesienia poziomu szkoły. W 2008 roku, dzięki funduszom Unii Europejskiej, Ministerstwu Oświaty i Urzędowi Miasta, a także zaangażowaniu ówczesnego burmistrza miasta – Michała Deptucha i dyrektora szkoły – Sławomira Słonika, do obiektów sportowych dołączył specjalny kompleks sportowy składający się z boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki – Orlik 2000.

Obecnie sulęcińska Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków zatrudnia 71 nauczycieli, kształci 856 uczniów podzielonych na 39 klas, a także dysponuje dwoma salami komputerowymi oraz czterema, chętnie użytkowanymi obiektami sportowymi.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie
os. Kopernika 7
69-200 Sulęcin

Zdjęcia Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie