01.10.2017 – Święto Latawca w Sulęcinie

Święto Latawca to coroczna, rodzinna impreza, odbywająca się w niedzielne październikowe popołudnie, przyciągająca na Stadion im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie tłumy.

Konkurs na najpiękniejszy latawiec oraz zawody latawcowe odbywają się co roku w dwóch kategoriach: latawce płaskie oraz latawce skrzynkowe.
Praca Steinpol Rzepin

ŚWIĘTO LATAWCA ZAWODY O PUCHAR BURMISTRZA SULĘCINA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r. godz. 13.00

I. Organizator: Organizatorem zawodów jest Sulęciński Ośrodek Kultury

II. Warunki uczestnictwa: – w zawodach może wziąć udział każdy, bez ograniczenia wiekowego – w zawodach biorą udział wyłącznie latawce własnoręcznie wykonane- na kwadrans przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać rejestracji oraz pobrać numer startowy- podczas rejestracji należy zaznaczyć kategorię, w której startuje /latawce płaskie, latawce skrzynkowe/

III. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się na Stadionie Miejskim im.Stanisława Ożoga w Sulęcinie
1 października 2017 r. o godzinie 13.00

IV. Sposób oceniania prac konkursowych: – ocena latawców dokona jury powołane przez organizatorów- jury dokona oceny wg następujących kryteriów: estetyka wykonania, stopień trudności wykonania, efekt lotu- prace
nie wykonane własnoręcznie oraz prace z poprzedniego roku nie będą podlegały ocenie.

V. Nagrody: – w każdej kategorii jury przyzna puchar Burmistrza Sulęcina-
w każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody rzeczowe za pierwsze
trzy miejsca- dla wyróżnionych przewidziane są upominki

VI. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
4. W przypadku niesprzyjającej pogody organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów i przeniesienia ich na inny termin

FLORAHUMUS kwasy humusowe