03.11.2017 – Leśmianowski Konkurs Recytatorski

Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, który odbędzie się z okazji obchodów 140 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci Bolesława Leśmiana, które przypadają w bieżącym roku.

CELE KONKURSU
1. Upowszechnianie literatury polskiej oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań polską poezją – w szczególności poezją Bolesława Leśmiana.
2. Popularyzacja i doskonalenie sztuki recytatorskiej.
3. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej poezji.
4. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji recytatorskich i skonfrontowanie ich z publicznością.

TERMIN I MIEJSCE
3 listopada 2017 r., Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
a. godz. 17.00 – Konkurs Recytatorski – czytelnia Biblioteki Publicznej,
b. godz. 20.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Koncert zespołu Trupięgi podczas którego laureaci będą mogli zaprezentować publiczności swój występ.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla osób powyżej 16 roku życia. Warunkiem udziału jest przygotowanie wierszy Bolesława Leśmiana.
2. Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie dwa wiersze. Łączny czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 10 minut.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora lub nadesłanie jej na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com – w terminie przez niego ustalonym.

WARUNKI UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY UCZESTNIKA do 26 października 2017 r.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres siedziby organizatora, tj. Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin lub przesłać na adres mailowy: bibliotekasoksulecin@gmail.com. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu.

JURY
1. Jury konkursowe powołuje Organizator Konkursu.
2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Jurorzy zwrócą szczególną uwagę na:
a. Dobór repertuaru.
b. Opanowanie tekstu.
c. Zrozumienie treści i interpretację utworu.
d. Kulturę słowa.
e. Ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody i dyplomy.
1. I miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 500 zł
2. II miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 300 zł
3. III miejsce – karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik – 200 zł

INFORMACJE DODATKOWE
Biblioteka Publiczna: bibliotekasoksulecin@gmail.com, tel. 957553172.

Konkurs recytatorki Leśmian

FLORAHUMUS kwasy humusowe