Biblioteka Pedagogiczna Sulęcin

Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie

Sulęcińska Biblioteka Pedagogiczna, będąca filią Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, czynnie wspiera proces dydaktyczno-wychowaczy nauczycieli, a także służy doskonaleniu ich warsztatu pracy. Z jej usług korzystać mogą osoby dopiero pretendujące do miana nauczyciela, jak i uczniowie, studenci kierunków o charakterze pedagogicznym, a także osoby, których priorytetem jest samokształcenie.

Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie organizuje również spotkania metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy, publiczne czytania, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy i wydarzenia cykliczne o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Z usług biblioteki bezpłatnie skorzystać mogą zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i całego powiatu oraz regionu.

Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie
ul. E. Plater 3
69-200 Sulęcin