Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulęcinie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie

Sulęcińskie Gimnazjum, którego patronem jest Jan Paweł II, w historii swojego obiektu przeszło wiele zmian strukturalnych. Starsi mieszkańcy kojarzą je jeszcze jako Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej, która po reformie edukacji w 1999 roku przekształciła się w obecne, trzyletnie gimnazjum. Ten stan rzeczy zachowa się jedynie do roku szkolnego 2017/2018, kiedy to historia zatoczy koło i placówka ponownie zostanie przemianowana na Szkołę Podstawową, jednocześnie zachowując swoje obecne imię.

W mieszczącym się przy ul. Park Bankowy 7 zabytkowym budynku, do dyspozycji uczniów jest aż 47-miu zatrudnionych nauczycieli (wraz z doradcą zawodowym), dbających o prawidłowy proces kształcenia młodzieży. Ponadto w placówce znajduje się biblioteka będąca doskonałym centrum informacji, która w swoich zbiorach liczy ponad 5 tysięcy woluminów. Szkoła pochwalić może się również świetlicą pełniącą funkcję opiekuńczo-wychowawczą, prężnie działającym wolontariatem, jak i Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie „GIMSUL”, które zajmuje się aktywnym działaniem na rzecz dobra placówki.

Istotnym obiektem jest również, należąca do szkoły, hala gimnastyczna, legitymująca się wymiarami 29,75 m x 15 m. Kompleks sportowy oddany do użytku w 2011 roku przystosowano do użytku przez osoby niepełnosprawne. W skład budynku wchodzi sala do trenowania i rozgrywania gier oraz konkurencji zespołowych, dwie sale do ćwiczeń, sala wspinaczkowa mierząca 11,75 m x 15 m, jak i sala baletowa o takich samych parametrach, która służy do przeprowadzania zajęć z jogi, nauki tańca, baletu, a także rozgrywek tenisa stołowego. Obiekt posiada również siłownię, szatnie, prysznice i toalety.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie
ul. Park Bankowy 7
69-200 Sulęcin