Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy działa w Sulęcinie od 1967 roku i jest jedyną placówką na kształcenia specjalnego na terenie powiatu sulęcińskiego. Początkowo SOSW składał się z Podstawowej Szkoły Specjalnej oraz internatu przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w trzech stopniach – lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Przez pierwsze dwadzieścia lat swojej działalności, sulęciński Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajdował się przy ul. Kościuszki 30, jednak placówka w 1998 roku zmieniła swoją lokalizację, przenosząc się do nowego budynku przy ul. Lipowej 12. Wyremontowany obiekt wyposażono w pracownie komputerową, salę gimnastyczną, świetlicę oraz siłownię, a atrakcyjnie dopełnienie całości stanowi teren rekreacyjny otaczający budynek, jak również boisko trawiaste i boisko do gry w koszykówkę.

Od 1999 roku SOSW w Sulęcinie powołał do życia Zespół Szkół Specjalnych, do którego zaliczają się Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne. Z upływem czasu do oferty dołączyła również Szkoła Przysposabiającą do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
ul. Lipowa 12
69-200 Sulęcin