Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie może poszczycić się mianem najstarszej placówki oświatowej na terenie miasta, gminy i powiatu sulęcińskiego, biorąc pod uwagę swój zawodowy charakter. Na przestrzeni lat sulęciński ZSLiZ przeszedł wiele przemian organizacyjnych, stawiając przy tym na nieustanny rozwój swojej oferty edukacyjnej.

Historia sięga roku 1945, kiedy to w Sulęcinie powołano do życia Dokształcającą Szkołę Zawodową, z upływem lat uzupełnioną o Publiczną Średnią Szkołę Zawodową oraz Zasadnicza Szkołę Metalową o specjalności ślusarza maszynowego i ślusarza maszyn rolniczych. W 1968 roku utworzono nową szkołę i nadano jej imię I Brygady Pancernej LWP, a także do użytku udostępniona została nowa sala gimnastyczna.

W kolejnych latach powołano do życia, chociażby, Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe, by w roku 1972 przemianować placówkę na Zespół Szkół Zawodowych. Rok później, oddano do użytku nowy budynek, w którym zlokalizowano internat, a w 1974 roku wybudowano świetlicę szkolną. Kolejno, do oferty dołączył, między innymi, Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Liceum Medyczne oraz Medyczne Studium Zawodowe.

1995 rok przyniósł obchody 50-lecia istnienia szkoły, a zalewie rok później, utworzono Liceum Zawodowe – Wielozawodowe, by w roku 1998 powołać do życia także Liceum Ekonomiczne, uzupełnione następnie przez Liceum Techniczne i Liceum Handlowe.

2002 rok upłynął pod znakiem uroczystego nadania szkole nowego, obecnego imienia – Unii Europejskiej, połączonego z odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Na przestrzeni następnych lat, ZSLiZ zyskał, chociażby, Liceum Profilowane o specjalnościach usługowo-gospodarczych, kształtowania środowiska i ekonomiczno-administracyjnym, Technikum Elektryczne, Szkołę Policealną w zawodzie technik informatyk, a także Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające. W 2008 roku założono Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, a w latach kolejnych m.in. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, jak i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

W 2013 roku oddano do użytku nowoczesne gabinety oraz – dla kierunków technicznych – pracownie wyposażone w sprzęt najnowszych generacji, a także podjęto prace budowlano-remontowe szkolnego centrum kształcenia praktycznego branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz centrum kształcenia praktycznego branży ekonomiczno-logistycznej. Rok później utworzono i oddano do użytku Centrum Medialno-Czytelnicze, jak również zaoferowano nowe kierunki – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner, kucharz oraz elektryk.

Od 2014 roku władze szkoły zadbały, choćby, o oddanie do użytku nowoczesnych warsztatów gastronomii wyposażonych w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego, utworzenia stref wypoczynku na świeżym powietrzu, modernizację pomieszczeń sanitarnych w głównym budynku szkoły, by w roku 2015 świętować obchody 70-lecia istnienia i funkcjonowania szkoły, uzupełnione odsłonięciem następnej tablicy pamiątkowej. Dynamiczny rozwój Sulęcińskiego Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej skutkuje bezustannym poszerzaniem oferty kształcenia, którą – w zasadzie – od początku działalności placówki cechuje mnogość szkół i oferowanych profili. Aspekty te przekładają się na dużą ilość młodzieży chętnej do podjęcia nauki w tej szkole.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
ul. Witosa 49
69-200 Sulęcin

FLORAHUMUS kwasy humusowe